logo

Hur är det periodiska systemet uppbyggt




hur är det periodiska systemet uppbyggt

Ickemetaller saknar metallernas egenskaper, och har istället förmåga att existera som gaser, eller skapa kovalenta bindningar för att skapa större molekyler.
Det finns vissa egenskaper som delas bland atomslagen inom samma period eller grupp.
Vi går här igenom hur du tolkar ett periodiskt system, och hur atomslagen delas upp i grupper (vertikalt) och perioder (horiontellt) beroende på deras gemensamma egenskaper.
Övriga redigera redigera wikitext Grundämnena kan även delas in och grupperas på andra sätt.Dmitrij Mendelejev (1869 som var först med att publicera sina resultat, och.De tilldelades därför provisoriska namn, med latininspirerade symboler för atomnumrets siffror, således: 1 un; 3 tritium; 5 pentium; 7 septium; 8 oktium.Isotoper har däremot mycket uppenbart olika egenskaper med avseende på stabilitet och radioaktivitet.Läst 16 december 2009.För kol skulle den kunna se ut så här: Informationen i varje atomslags ruta kan variera mellan olika periodiska system.När även ämnena strontium, som upptäcktes 1879, och germanium, upptäckt 1886, passade in i mönstret fick systemet stor acceptans bland övriga vetenskapsmän.Andra tidiga versioner av systemet presenterades av Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois och William Odland.Lothar Meyer, men allteftersom nya grundämnen upptäcktes och den teoretiska grundvalen för systemet fördjupades, har det modifierats och förfinats.Han kallade dessa för triader.
Läs mer om detta i våra marco bauer sucht frau woher artiklar nedan.
Det periodiska systemet är en tabell över kemins atomslag.




Ämnena 113 (borgruppen 115 (kvävegruppen 117 (halogen 118 (ädelgas) var under många år förutspådda, men inte konstaterade.I en del grupper har grundämnena mycket lika egenskaper och visar en tydlig trend för egenskaperna inom gruppen.2, de nya ämnenas fysikaliska och kemiska egenskaper är till stor del obekanta, men år 2016 fastslogs de officiella namnen till.Vi rekommenderar att du har ett periodiskt system framme när du läser detta, förslagsvis det på den här länken.År 2014 framställdes emellertid dessa ämnen i laboratorier.Ibland anges exempelvis hur många elektroner som det finns i varje skal.Färgvalen är dock upp till illustratören i fråga.Periodiska systemet, även kallat grundämnenas ordning, 1 är en indelning av grundämnen efter deras ökande atomnummer (antal protoner i kärnan och även kemiska och fysikaliska egenskaper samt elektronkonfiguration i de yttre elektronskalen.




[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap